වී අස්වැන්න ඉහළ දමන්න ඕනෑ - මහාචාර්ය සමන් සෙනෙවීර

Post Reply
kamal
Posts: 133
Joined: Wed Dec 30, 2020 2:34 pm

වී අස්වැන්න ඉහළ දමන්න ඕනෑ - මහාචාර්ය සමන් සෙනෙවීර

Post by kamal »

පාඩු ලබන වී ගොවිතැන ලාභදායී කිරීමටත් එතුළින් රටේ ආර්ථිකය ඉහළ දැමීමටත් වී අස්වැන්න ඉහළ දැමීම යෝජනා කෙරෙන ලිපියක් ලංකාදීප වෙබ් අඩවියේ පළව තිබෙනවා.

ලංකාවේ සාමාන්‍ය වී අස්වැන්න හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික් ටොන් හතරයි දශම දෙකක් තරම් පහළ බවත්, ජපානයේ එය අටක් පමණ වන බවත්, චීනයේ එය අටත් දහයත් අතර පවතින බවත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිව් සවුත්වේල්ස් සහ ක්වීන්ස්ලන්ඩ් වැනි ප්‍රාන්තවල එය දහයත් දොළහත් අතර පවතින බවත් ලිපියේ සඳහන් වෙනවා.

මේ එම ලිපියට සබැඳියයි: "පිමි ගහන යුගයේ බඩගාන අපේ ගොවියා"
Post Reply

Return to “කෘෂිකර්මය (Agriculture)”