සමගි ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයාගේ කුසලතාවය, දක්ෂතාවය සහ හැකියාව කවරාකාර ද?

Post Reply
kamal
Posts: 293
Joined: Wed Dec 30, 2020 2:34 pm

සමගි ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයාගේ කුසලතාවය, දක්ෂතාවය සහ හැකියාව කවරාකාර ද?

Post by kamal »

මේ මස 16 වන දින සමගි ජන බලවේගය සංවිධානය කළ විරෝධතාවයේ දී සමගි ජන බලවේගයේ නායක සහ විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙසේ පවසා ඇති බව ලංකාදීප ලිපියක දැක්වෙනවා:
ප්‍රේමදාසලා, සේනානායකලා , රාජපක්ෂලා කියා වගකීම් ප්‍රදානය කිරීමක් සමගි ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවක් තුළ සිදු නොවන බවත් ඒ වෙනුවට කුසලතාවයට, දක්ෂතාවයට, හැකියාවට තැන ලබාදී රටත් ජනතාවත් දිනවන යුගය බිහිකරන බවත් විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.
ලිපියේ ඒ වදන් කියවන විට මගේ සිතට ආවේ එහෙම නම් සමගි ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයාටත් ඒ පවසා ඇති දෑ අදාළ විය යුතු නොවේ ද යන්නයි. සමගි ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් ඒ මහතාගේ කුසලතාවය, දක්ෂතාවය සහ හැකියාව කවරාකාර ද?

පොදුවේ අනෙකුත් ජනාධිපති අපේක්ෂකයින් ගැනත් මේ මානයන්ට අදාළව සිතා බැලීම වටිනවා. ජනාධිපතිවරයෙකු තෝරා පත්කර ගැනීමේ දී ඡන්ද දායකයින් විසින් සලකා බැලිය යුතු ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකුගේ තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවා ද, ජනාධිපති වීමට සුදුසු යැයි සෑහීමට පත්විය හැකි අපේක්ෂකයෙකු එම සුදුසුකම් කෙතරම් දුරට සපුරා තිබිය යුතුද?
kamal
Posts: 293
Joined: Wed Dec 30, 2020 2:34 pm

Re: සමගි ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයාගේ කුසලතාවය, දක්ෂතාවය සහ හැකියාව කවරාකාර ද?

Post by kamal »ඉහත දැක්වෙන වීඩියෝවේ අන්තර්ගත වන්නේ සමගි ජන බලවේගයේ සාමාජිකයෙකු වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා මහතා සමඟ කෙරෙන සාකච්ඡාවක්. එම සාකච්ඡාවේදී ඉදිරි දේශපාලන කණ්ඩායම සහ නායකයා කවරාකාර විය යුතුද යන කරුණු සහ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පිළිබඳව මෙසේ සඳහන් කෙරෙනවා:
[ කාලය 09:12 ]

හැකියාව තියෙන, හොරු නොවෙන, රටට ආදරය කරන, පුළුල් බොහෝ වශයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමෙන් පිළිගැනීමක් සහ අත්දැකීම් තියෙන කණ්ඩායමක් අපිට පුළුවන් වෙනඩ ඕනෑ ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ කණ්ඩායමට පුළුවන් වෙන්ඩ ඕනෑ විද්වතුන්ගේ, ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ගේ උපදෙස්වලට ඇහුම්කන් දෙන්න. නායකයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනෑ ඒ සියලු දේ විශ්ලේෂණය කරලා කණ්ඩායමක් හැටියට තීරණ ගන්න.

[ කාලය 10:32 ]

මම මගේ නායකයා ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා. හරිද? සමහර වෙලාවට ඔහුව විවේචනය වෙනවා. ඒ විවේචනය මම දකිනවා මගේ මිත්‍රයෝ අතරත්, මම ආශ්‍රය කරන පුද්ගලයෝ අතරත් ඒ මැද පන්තියේ විවේචනයක් තියෙනවා. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා සජිත ප්‍රේමදාස කියන චරිතයට හැකියාව තියෙනවා සවන් දෙන්න, ඒ උපදෙස් ලබාගන්න කියලා. ඒ නිසයි මට ඔහු ගැන විශ්වාසයක් තියෙන්නේ.
එම අදහස්වලට අනුව කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින්ගේ පැවතිය යුතු සුදුසුකම් මෙසේයි:
  1. හොරු නොවීම
  2. රටට ආදරය කිරීම
  3. පුළුල් බොහෝ වශයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමෙන් පිළිගැනීමක් සහ අත්දැකීම් තිබීම
  4. විද්වතුන්ගේ, ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ගේ උපදෙස්වලට ඇහුම්කන් දෙන්න හැකිවීම
එම අදහස්වලට අනුව නායකයාගේ පැවතිය යුතු සුදුසුකම් මෙසේයි:
  1. ඒ සියලු දේ විශ්ලේෂණය කර කණ්ඩායමක් හැටියට තීරණය ගැනීම
හර්ෂ ද සිල්වා මහතාගේ විශ්වාසයට අනුව නායකත්වයට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ඇති සුදුසුකම් මෙසේයි:
  1. සවන් දෙන්න හැකියාවක් තිබීම
  2. උපදෙස් ලබාගන්න හැකියාවක් තිබීම
Post Reply

Return to “මීලඟ ජනාධිපතිවරණය (Next Presidential Election) - (2024?)”